Kuda Renggong dina basa sunda

KUDA RENGGONG  Kuda Renggong mangrupa salah sahiji seni pintonan rahayat anu asalna ti Sumedang. Sanggem ” renggong ” di jero kasenian ieu mangrupa metatesis ti sanggem ronggeng yaktos kamonesan (nalika Sunda kanggo ” ketrampilan ” ) cara mapan kuda...