Makalah tentang angklung hasil wawancara

...yaitu dalam lagu Indonesia Raya dan beberapa lagu daerah yang terkenal seperti Rasa Sayange, Ayo Mama, Burung Kakak Tua dan Potong Bebek Angsa . B.     Cara Membuat Angklung Membuat angklung tidaklah...

Makalah tentang musik Kolintang

...digunakan bermain. Pada mulanya kolintang hanya terdiri dari beberapa potong kayu yang diletakkan berjejer diatas kedua kaki pemainnya dengan posisi duduk di tanah, dengan kedua kaki terbujur lurus kedepan. Dengan...

Makalah kolintang khas minahasa

...dengan ungkapan “Maimo Kumolintang” dan dari kebiasaan itulah muncul nama “KOLINTANG” untuk alat yang digunakan bermain. Pada mulanya kolintang hanya terdiri dari beberapa potong kayu yang diletakkan berjejer diatas kedua...

Macam – macam Alat Musik Tradisional Indonesia dan kegunaanya

...Tifa terdiri dari beberapa macam yaitu  Tifa Jekir, Tifa Dasar, Tifa Potong, Tifa Jekir Potong dan Tifa Bas. Alat musik tifa dipergunakan untuk mengiringi tarian perang seperti Tari Gatsi dari...

Makalah tentang gerhana matahari

...-0.5o) sehingga memungkinkan terjadi gerhana sentral. Mungkin tidaknya terjadi gerhana matahari ditentukan dengan limit gerhana matahari, yaitu jarak terjauh matahari dari titik nodal (titik potong bidang orbit bulan dan akliptika)...

Contoh makalah tentang batik

...kain mori adalah putih. Kualitas kain ini beragam, dan setiap kualitasnya sangat menentukan baik buruknya kain batik yang dihasilkan. Kain mori yang akan dipakai sebelummnya dipilih (dijahit pada bekas potongan)...

Makalah tindakan sosial SMA

...dan yang lainnya. Sedangkan perubahan sosial yang kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi j pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa akibat yang langsung pada masya-, rakat. Misalnya, perubahan bentuk potongan...

Makalah Tentang Listrik

...penemu listrik mendapati bahwasannya apabila magnet dilewati potongan kawat, maka aliran listrik masuk ke kawat, yang kemudian magnetnya berjalan. Kondisi tersebut dinamai “pengaruh elektromagnetik” yang juga temuan tersebut diberi nama...

pengertian dan contoh dongeng dalam bahasa sunda

...banténg téh katungtun ku Purbasari ka nagara.Purbasari dipentés nyieun pakarang tatanén étém bingkeng jeung jarum potong, jeung ditangtang pahadé-hadé ngahuma. Geus tangtu Purbasari dibéré pasir anu pangangar-angarna, ari Purbararang mah...

Makalah tentang bulan dan gerhana

...setiap  oposisi  bulan dengan Matahari akan mengakibatkan terjadinya gerhana bulan. Perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika akan memunculkan 2 buah titik potong yang disebut  node, yaitu titik di mana...